Kurumsal

Hizmet Standartlarımız

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ KALİTE VE HİZMET STANDARTLARI

 

        Merkezimizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda kalite hedeflerini gerçekleştirmek üzere, eğitim, sınav, danışmanlık, ar-ge yönetim ve belgelendirme faaliyetlerini  tüm paydaşlarımızca benimsenen toplum kalite yönetimi anlayışı ile etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme esaslı anlayışla gerçekleştirmektir.

         Merkezimiz faaliyetleri kapsamında yürütülen kurumlara yönelik eğitimler, danışmanlık ve sınav hizmetleri talebi resmi yazı ile kabul edilmekte olup ilgili hizmetler, kurumlarla yapılan sözleşmelerde belirlenen süreler çerçevesinde tamamlanmaktadır. Bireylere yönelik düzenlenen eğitimler ise web sayfamızda ilan verilerek veya afiş yoluyla tanıtılmakta, ilgili hizmetler bireylerle yapılan sözleşmelerde belirlenen süreler çerçevesinde tamamlanmaktadır.

         Sürekli Eğitim Merkezinin doğrudan sunduğu eğitim, sınav, danışmanlık, ar-ge yönetim ve belgelendirme faaliyetleri ve bu faaliyetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tablo ekte belirtilmiştir. 


 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

 

   

HİZMETİN ADI


 
 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER


 
 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 

1

 

Genel Katılıma Açık Ücretli Eğitim 
 • Füsem Kayıt Formu

 • Eğitim Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

 

6 Ay

 

2

 

Genel Katılıma Açık Ücretsiz Eğitim


 
 • Füsem Kayıt Formu

 •  Kurumun Füsemden Eğitime Dair Talep Yazısı (Eğitim Bir Kurum Tarafından İstendiği Takdirde)

 

1 Ay

 

3

 

Kurumlara Özel Eğitim


 
 • Füsem Kayıt Formu

 • Kurumun Füsemden Eğitime Dair Talep Yazısı

 

1 Ay

 

4

 

Kurs Açma Talebi


 
 • Füsem Kayıt Formu

 • Eğitici Belgesi 

 • Dilekçe

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

2 Ay

 

5

 

Sertifika Eğitimi 
 • Füsem Kayıt Formu

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Eğitim Ücretine Dair Banka Dekontu

 • Eğitimin Gerektirdiği Belgeler (Diploma Fotokopisi, Çalışma Belgesi vs.)

 

12 Ay

 

6

 

Katılım Belgesi


 
 • Başvuru Dilekçesi

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Verilen Eğitime % 70 Katılma Zorunluluğu

 

1 Ay

 

7

 

Ücret İade


 
 • Mazaretli Dilekçe

 • Yönetim Kurulu Kararı

 

21 Gün

 

8

 

Bilgi Edinme


 
 • Bilgi Edinme Dilekçesi

 

15 Gün