Eğitimlerimiz

Deney Hayvanları Kullanim Sertifikası Programi

DENEY HAYVANLARİ KULLANİM SERTİFİKASİ

EĞİTİM TARİHLERİ EĞİTİM ÜCRETLERİ
Başlangıç Tarihi 10.12.2018   KURUM İÇİ KURUM DIŞI
Bitiş Tarihi 20.12.2018 Öğrenci 600,00 TL 600,00 TL
Saat 80(40+40) Öğretim Elemanı

600,00 TL

600,00 TL

Eğitim Yeri FUSEM Sınıfları Öğretim Üyesi 800,00 TL

800,00 TL

 

10 - 20 Aralık 2018 tarihleri arasında FIRAT ÜNİVERSİTESİ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından Araştırıcılar için DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI düzenlenecektir.

 

        Kurs Programı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 30.11.2017 tarih ve 2017/7 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Program toplam en az 80 (40+40) saat olacak şekilde planlanmıştır.

 

Her ders saati için yoklama alınıp %80 devam zorunluluğu aranacaktır. Devamsızlık durumunda kursiyer sertifika programından çıkarılacak ve ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

TEORİK DERSLER en az 40 saat;

 

Laboratuar İşleyişi

Mevzuat

Hayvan Deneyleri Etiği

Hayvan Davranışları ve 3R                           

Deney Hayvanları Anatomisi

Deney Hayvanları Biyokimyası

Deney Hayvanları Histolojisi

Deney Hayvanları Fizyolojisi

Ağrı, Istırap ve İnsani Sonlandırma noktalarının belirlenmesi

            Spesifik Deney Modelleri

            Standardizasyon

            Hayvan Deneylerinin Tasarlanması

            Temel Cerrahi

            Hayvan Hastalıkları

            Alternatif Yöntemler

            Tutuş Teknikleri

Anestezi ve Ötenazi Teknikleri

            İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri

            Kan ve Örnek Alma Teknikleri

 

Deney Hayvanlarının Yetiştirilmesi                                                      Biyoistatistik

Deney Hayvanlarının Beslenmesi

UYGULAMA 40 saat

 

Başvurular:

F.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (FÜSEM) Sekretaryası

Tel: (424) 237 00 00 Dahili:  6513

 

Kurs ile ilgili ders programı FÜSEM sayfasında ilan edilecektir.

 

Kurs Ücreti

Araş. Gör. /  Öğr. Gör. /Uzman/  Okutman ve diğer

Öğretim Üyesi

600 TL

800 TL

 

 

 

 

 

 

*Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

 

Kayıt için gerekli belgeler:

  • Kayıt formunun doldurulması (FÜSEM)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Kurs ücreti ödeme dekontu

 

FÜDAM Sorumlu Yöneticisi

Dr. Özgür BULMUŞ

İrtibat Tel: 4663

obulmus@firat.edu.tr

 

            KURS KOORDİNATÖRÜ

       Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

  İrtibat Tel: 4675

         sinancanpolat@hotmail.com