Eğitimlerimiz

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi Uzaktan Eğitim

 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ EĞİTİMİ 

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile katılımcıların Bilişsel Davranışçı Terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.

Eğitim,6 modül 52 saattir. 
Program içeriği ve süresi , American Academy of Cognitive Therapy (ACT)'nin kuramsal eğitim programlarına paraleldir.

Klinik Görüşme Teknikleri
Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramı ve İlkeleri
Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Temelleri
Bilişsel Teknikler
Davranışçı Teknikler
İleri BDT Beceri Uygulamaları ( Depresyon, Panik Bozukluk, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Özgül Fobi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu) konularında teorik ve pratik terapi becerisi kazanılır. .
Her modülde yer alan konular, Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleri çerçevesinde çeşitli role-play uygulamaları, Bilişsel Terapi vaka yorumlama örnekleri, konuyla ilgili geçmiş seans kayıtları ile desteklenerek her bir bozuklukta seans seans yapılacaklar anlatılmaktadır. Prof. Dr. Murad Atmaca’nın yıllar içinde hazırladığı yaklaşık 2300 eğitim slaytı katılımcılara ücretsiz verilmektedir.

Eğitimci:
Prof. Dr. Murad ATMACA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
ACT Sertifiye Terapist
TPD BDT Eğiticisi

1971 yılında K. Maraş’ta doğdu.
Üniversite öğrenimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1994’te tamamladı.
1999 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 2004 yılında doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını aldı.

Halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında görev yapan Dr. Murad ATMACA, Türkiye Psikiyatri Derneği Elazığ Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmaktadır.
Beck Institute’den aldığı eğitim sonrası “American Academy of Cognitive Therapy” tarafından Bilişsel Davranışçı Terapist olarak diplomalandırılan ve mezuniyet sonrası Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi veren sınırlı psikiyatri akademisyeninden birisidir. 180'i uluslararası indekslere giren 300’e yakın bilimsel makale ve yazısı bulunmaktadır.  
Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğiticilerindendir.
Prof. Dr. Murad ATMACA, iki yıl Kopenhag’da devam ettiği eğitimi ve eğitimin tüm gereklerini tamamlayarak dünyada son dönemin en önemli terapi ekollerinden biri olan Metakognitif Terapi konusunda belgelendirmeye yetkili tek kurum olan Metacognitive Institute tarafından Metakognitif Terapist olarak diplomalandırılan Türkiye’deki birkaç kişiden biri olurken; yine Türkiye’de ilk ve dünyadaki toplam 5 psikiyatri profesöründen birisi oldu.
Dünya Sağlık Örgütü ICD-11 “OKB ve İlişkili Bozuklular” Tanı Ölçütlerini Belirleme Kurulu’nun dünyadan katılan toplam 10 üyesinden birisi olup, çıkacak olan ICD-11 için çalışmalarını tamamlamıştır.
Web of Science (bilimsel çalışmaların yer aldığı veri tabanı) verilerine dayanarak Türk tıbbına ait 2013 Mayıs başına kadar olan 50 yıllık tarama sonucu dünya tıbbında da en kaliteli yayın ölçütü olan ≥72 atıf alan yayınlarda (h indeksine göre dünya literatüründe de en üst düzey yayın kabul edilmesini sağlayan eşik değer) başyazar olarak ikinin üstünde üst düzey makaleye sahip tıp bilim adamlarının değerlendirildiği geniş tıp literatür analizinde Prof. Dr. Murad ATMACA listeye girebilen ve aralarında bir kısmının şu an yaşamını kaybettiği çok değerli bilim adamlarının da yer aldığı 28 kişilik listeye girmeyi başarmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
İngilizce(C1) Fransızca(B2) ve İtalyanca(B2) bilmektedir.