Kurumsal

Kurumsal

 

Misyonumuz


      Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak misyonumuz, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde Üniversitenin uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan örgün eğitim dışında kalan tüm alanlarda, hayat boyu öğrenme kapsamında halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek yaşam boyu eğitim ve sosyal etkinlik programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz 

 

       Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olarak vizyonumuz, üniversitemiz ile Elazığ ve bölge halkı arasında bir eğitim köprüsü oluşturarak yaşam boyu eğitmek ve aydınlatmak ilkesine sahip yüksek hizmet kalitesi ile alanında lider bir eğitim merkezi olmaktır.

 

Amaç

 

      1992 yılında kurulan Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FÜSEM), üniversitemizin örgün öğretim programları dışında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim programları düzenleyerek, üniversitenin kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesinde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

        FÜSEM uzman eğitmen kadrosu, kamu, özel sektör ve kişilere, ihtiyaç dydyukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemekte ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.