Eğitimlerimiz

Deney Hayvanları Kullanim Sertifikası Programi

DENEY HAYVANLARİ KULLANİM SERTİFİKASİ

EĞİTİM TARİHLERİ EĞİTİM ÜCRETLERİ
Başlangıç Tarihi 09 EKİM 2017   KURUM İÇİ KURUM DIŞI
Bitiş Tarihi 20 EKİM 2017 Öğrenci 500,00 TL 600,00 TL
Saat 80(40+40) Öğretim Elemanı

500,00 TL

600,00 TL

Eğitim Yeri FUSEM Sınıfları Öğretim Üyesi 600,00 TL

700,00 TL

 

02 - 13 OCAK 2017 tarihleri arasında FIRAT ÜNİVERSİTESİ Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından Araştırıcılar için DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI düzenlenecektir

 

        Kurs Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Program toplam en az 80 (40+40) saat olacak şekilde planlanmıştır.

 

Her ders saati için yoklama alınıp %80 devam zorunluluğu aranacaktır. Devamsızlık durumunda kursiyer sertifika programından çıkarılacak ve ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

TEORİK DERSLER en az 40 saat;

 

Laboratuar İşletmesi

Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hayvan Deneyleri Etiği

Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik     

Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri                     

Deney Hayvanları Anatomisi

Deney Hayvanları Biyokimyası

Deney Hayvanları Histolojisi

Deney Hayvanları Fizyolojisi

Deney Hayvanları Üretimi

Deney Hayvanlarının Beslenmesi

Hayvan Hastalıkları

Alternatif Yöntemler

Tutuş Teknikleri

Anestezi ve Ötenazi Teknikleri

 İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri

Kan ve Örnek Alma Teknikleri

Deney Hayvanlarında Temel İstatistiksel Yaklaşımlar                  

Postmortem Muayene

Balıklarda Temel Uygulamalar

Transjenik Hayvan Modelleri ve Üretimi, Deneysel Araştırma Modelleri                           

 

UYGULAMA 40 saat

 

Başvurular:

F.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi (FÜSEM) Sekretaryası

Tel: (424) 237 00 00 Dahili:  6513

 

Kurs ile ilgili ders programı FÜSEM sayfasında ilan edilecektir.

 

Kurs Ücreti

 

Araş. Gör. /  Öğr. Gör. /Uzman/  Okutman ve diğer

Öğretim Üyesi

Kurum İçi

500,00 TL

600,00 TL

Kurum Dışı

600,00 TL

700,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt için gerekli belgeler:

  • Kayıt formunun doldurulması (FÜSEM)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Kurs ücreti ödeme dekontu

 

FÜDAM Sorumlu Yöneticisi

Öğr. Gör. Özgür BULMUŞ

İrtibat Tel: 4663       e-posta: obulmus@firat.edu.tr; obulmus@yahoo.com

 

KURS KOORDİNATÖRÜ

       Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

İrtibat Tel: 4675           e-mail: sinancanpolat@hotmail.com